12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

3d-virtualna-prehliadka-nehnutelnosti.png

odhad-ceny-nehnutelnosti.png

14-rokov-na-slovensku-archeus-uvodny-banner15pobociek.png

archeus-banner-kariera-realitny-makler-kresleny-banner.png

archeus-banner-najistejsia-hypoteka.png

archeus-banner-exkluzivny-ucet.png

Neplatia vám nájomné za pôdu? Zmluvu môžete skončiť

zrusenie najomnej zmluvy na pozemok.jpg

16.05.2019 15:10 - Čítané 380x

Agropodnikateľ vám neplatí nájomné za pôdu? Môžete s ním zmluvu ukončiť. Ako to urobíte zákonným spôsobom a ako môžete z nájmu dostať viac, radia odborníci z praxe.

Dohoda o výške nájomného je podmienkou uzavretia zmluvy o nájme pozemku – poľnohospodárskej pôdy alebo iného pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Vyžaduje sa buď dohoda o výške alebo o spôsobe určenia, pričom je najmenej jedno percento z hodnoty poľnohospodárskej pôdy.

Pozor! Ak ide o pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorý slúži na poľnohospodárske účely alebo o pozemok zastavaný stavbou, ktorá slúži na poľnohospodárske účely, výška nájomného je najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území.

Aj to za predpokladu, že sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Rovnako tak sa určí aj výška odplaty za užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy v areáli poľnohospodárskeho podniku, ktorý je zastavaný stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodárske účely.

Ak nie je dohodnuté alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, platí sa nájomné z poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov polročne pozadu 1. apríla a 1. októbra.

Advokát Róber Bános upozorňuje, že si môžete dojednať aj vyšší nájom.

„Ak priemerné ceny výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých pozemkoch počas troch po sebe nasledujúcich rokov klesli alebo stúpli o viac ako 20 percent, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného. A to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí. Umožňuje mu to zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov,“ upozorňuje Bános.

Mali by ste tiež vedieť, že

  • 5 rokov

je najnižšia možná doba, na ktorú môžete pozemok prenajať nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

  • 1. november

k tomuto dňu môžete vypovedať nájomnú zmluvu a to len písomne, ak ste ju uzavreli na neurčitý čas

  • 1 rok

je zákonom určená výpovedná lehota, ak sa nedohodnete na inej

  • 5 rokov

je výpovedná lehota v prípade, že ste uzavreli zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na neurčitý čas, vypovedať ju môžete len písomne.

 

zdroj: hnonline.sk

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.