12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

realitna-kancelaria-roka-archeus-reality-narks.png

13-rokov-na-slovensku-archeus-banner14pobociek.png

archeus-banner-spravny-cas-na-predaj-3.png

archeus-banner-kariera-realitny-makler-kresleny-banner.png

3d-prehliadky-banner-predavajuci.png

archeus-banner-najistejsia-hypoteka.png

archeus-banner-tiper.png

archeus-banner-exkluzivny-ucet.png

Predali ste byt? Kedy zaplatíte daň a zdravotné odvody...

dan z predaja bytu.jpg

28.03.2018 10:20 - Čítané 623x

Ak ste vlani predali pozemok, byt či dom, neznamená to automaticky, že musíte takýto príjem aj zdaniť. V zákone platia viaceré výnimky oslobodzujúce daňovníka od platenia dane.

Záleží aj od celkovej výšky príjmu. Tak ako pri iných zárobkoch, ak pri predaji nehnuteľnosti príjem presiahne sumu 1 901,67 eura, musíte podať daňové priznanie.

Od dane je oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).
  • o dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, priamy predok alebo priamy potomok (napríklad rodičia, deti, starí rodičia, vnuci). 
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Dôležitý je aj moment, kedy ste nehnuteľnosť nadobudli. Ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. 

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením sa vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa.

Splnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľností sa u predávajúceho posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci je vždy ten deň, ktorý nastal skôr.

Kam v daňovom priznaní

Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy [podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov], a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. V daňovom priznaní typu B príjem a výdavky z predaja nehnuteľnosti zapíšete v VIII. oddiele daňového priznania,  tabuľka č. 3, riadok č. 2, stĺpec č. 1 Príjmy, stĺpec č. 2 Výdavky).

Nezdaniteľná suma nie

Ak ste mali vlani len príjmy z predaja nehnuteľnosti, nemôžete si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku.

Aké výdavky

Ak predáte nehnuteľnosť, ktorú ste predtým kúpili, výdavkom je zaplatená kúpna cena. Pri zdedenej nehnuteľnosti je to cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia, pričom pri nehnuteľnosti nadobudnutej do 31.12. 2015 je výdavkom  reprodukčná obstarávacia cena (cena uvedená v osvedčení o dedičstve). Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31.12. 2015 je výdavkom cena uvedená v osvedčení o dedičstve, resp. uznesení o dedičstve.

Pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je potrebné posúdiť, či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť predal, oslobodený od dane alebo nie.

Ak by bol príjem z predaja u darcu oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31. 12. 2015, výdavkom je cena v čase darovania – tzv. reprodukčná obstarávacia cena - určená napríklad znaleckým posudkom k času darovania, respektíve ohodnotenie určené v darovacej zmluve. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po 31. 12. 2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.

V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva.

V prípade, že sú výdavky spojené s príjmami z predaja nehnuteľnosti vyššie ako dosiahnutý príjem, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že pri dosiahnutí príjmov z predaja nehnuteľnosti nie je možné vykázať daňovú stratu.

Pozor na odvody

Aj keď to nemá žiadnu logiku, príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha aj zdravotným odvodom. Zdravotná poisťovňa vyúčtuje výšku poistného v ročnom zúčtovaní za 2017, pričom vymeriavacím základom je základ dane. Výška poistného je 14 % z vymeriavacieho základu (7 % v prípade osoby so zdravotným postihnutím).

Takto zaplatené poistné v roku 2017 je daňovým výdavkom, ktorý si môže fyzická osoba uplatniť tak, že podá dodatočné daňové priznanie, v ktorom si dodatočne zahrnie medzi daňové výdavky aj zaplatené poistné a zníži si tak daňovú povinnosť. Zároveň požiada aj o vrátenie daňového preplatku.

Príklad

V októbri 2013 si Jozef kúpil byt za 70 000 eur. V roku 2014 ho zrekonštruoval, pričom výdavky boli 8 000 eur. Vlani v júni ho predal 2017 za 84 000 eur.

Príjem z predaja bytu nie je od dane oslobodený, keďže Jozef byt nevlastnil 5 rokov. Do priznania zapíše príjem z predaja bytu v sume 84 000 eur. Ako výdavky k príjmom si môže uplatniť: kúpnu cenu za byt pri jeho nadobudnutí (70 000 eur) a výdavky na jeho rekonštrukciu (8 000 eur).

Jozef zaplatí dani 1140 eur a na zdravotných odvodoch 840 eur.

 

Text článku pochádza z webu etrend.sk

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.