12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Budete platiť daň z príjmu po predaji nehnuteľnosti?

dan z prijmu po predaji nehnutelnosti.jpg

05.03.2024 09:30

Pri predaji nehnuteľnosti vlastnenej menej ako 5 rokov vám vzniká povinnosť uviesť tento príjem do daňového priznania, zaplatiť tak 19% daň z príjmu (alebo 25% pri ročných príjmoch nad 41 445,46€) a aj 14% zdravotné odvody.

Nehnuteľnosť môžete nadobudnúť viacerými spôsobmi. Kúpou, dedením alebo darom. Ak ju predávate, je dôležité vedieť, či bude príjem z predaja podliehať dani. Najjednoduchšie je pozrieť sa na list vlastníctva, kedy ste nadobudli vlastníctvo. Dôležitý je nie dátum podpisu kúpnej zmluvy, ale dátum, kedy vám kataster zapísal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Tento dátum nájdete vo výpise z listu vlastníctva. Ak od tohto dátumu pri predaji uplynulo 5 rokov, príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený. Nehnuteľnosť v tomto prípade nesmie byť zaradená do obchodného majetku. Ak chcete takúto nehnuteľnosť predať bez dane, je potrebné ju vyňať z obchodného majetku a počkať 5 rokov.

 

Predaj oslobodený od daňovej povinnosti - dedenie a darovanie

Ak ste nehnuteľnosť zdedili, rozhodujúci je dátum, odkedy ste sa stali majiteľom zdedenej nehnuteľnosti. Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti.

Špeciálne pri dedení je možné predať nehnuteľnosť bez dane aj skôr ako uplynie 5-ročná doba vášho vlastníctva a to len v tom prípade, ak ste dedili v 1. rade. To znamená, po rodičoch, starých rodičoch alebo po manželovi/manželke. Roky vlastníctva poručiteľa sa rátajú aj vám. To znamená, že ak ste po rodičoch zdedili nehnuteľnosť a oni ju vlastnili 10 rokov, ako keby ste 10 rokov nehnuteľnosť vlastnili aj vy. Predať bez dane ju môžete od momentu, keď ste sa stali vlastníkom.

V prípade daru je tiež rozhodujúca doba vlastníctva 5 rokov. 

 

Predaj nehnuteľnosti so vzniknutou daňovou povinnosťou

Všeobecne je príjem z predaja nehnuteľnosti potrebné zdaniť ak ste predali nehnuteľnosť vlastnenú menej ako 5 rokov. Zdaňuje sa iba zisk, čo znamená od predajnej sumy odrátate nadobúdaciu sumu (napr. kúpnu cenu) a prirátať si môžete ešte aj výdavky, čím znížite výslednú sumu príjmu. K výdavkom možno zaradiť náklady na technické zhodnotenie bytu / rekonštrukciu pevných častí nehnuteľnosti, ďalej prevod členských práv pri družstevnom byte, úroky z hypotéky či stavebného úveru a pod.

V prípade predaja nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku, ale už vyradenej pred menej ako 5 rokmi, príjem od dane oslobodený nie je. Ak sa predáva nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, výsledná suma príjmu sa ponižuje o zostatkovú cenu nehnuteľnosti a je možné tu vykázať aj stratu (suma výdavkov

 

prevýši predajnú cenu nehnuteľnosti).

 

Pri bezpodielovom vlastníctve manželov a vzniku daňovej povinnosti si manželia môžu minimalizovať daň rozdelením príjmu z predaja nehnuteľnosti. V rovnakom pomere ako si rozdelili príjem, si rozdelia aj uplatnené výdavky.

 

Ak vzniká daňová povinnosť pri predaji zdedenej nehnuteľnosti, za výdavok sa určí všeobecná hodnota nehnuteľnosti v uznesení o dedičstve. Pri dedičskom konaní je vhodné dať spraviť znalecký posudok alebo je možné v prípade potreby urobiť ho spätne k potrebnému dátumu.

 

Pri predaji darovanej nehnuteľnosti vlastnenej do 5 rokov sa výška príjmu môže meniť v závislosti na zostatkovej cene nehnuteľnosti.

  • Tá sa určuje v závislosti od toho, či bola v čase darovania nehnuteľnosť oslobodená od dane (t.j. darca ju vlastnil viac ako 5 rokov) – vtedy je výdavkom cena nehnuteľnosti určená znalcom v čase darovania nehnuteľnosti.
  • Druhým prípadom je stav, kedy by v čase darovania nehnuteľnosť darca nevlastnil aspoň 5 rokov, výdavkom je tu cena, za ktorú ju darca nadobudol.

 

Ak ste minulý rok dosiahli zdaniteľné príjmy najmenej 2461,41€, daňové priznanie podávať musíte a to do 31. marca 2024. Ak sa do vašich príjmov ráta aj príjem z predaja nehnuteľnosti, udávate ho do priznania typu B ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (oddiel VIII. riadok č. 2)

 

Zdroj: financnasprava.sk

Návrat na výpis