12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Daň z nehnuteľnosti zaplatíte aj cez web

novostavby presov.jpg

21.01.2019 13:33

! Povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti majú všetci vlastníci bytov, domov či pozemkov do konca januára. !

Pozor na omeškanie - môžete dostať pokutu až 3 000€

 

Správcom dane z pozemku v Bratislave nie sú jednotlivé mestské časti, ale mesto Bratislava. Rovnako to platí aj v Košiciach, mestské časti prenechávajú túto úlohu magistrátu mesta. 
Kúpou bytu či domu sa finančné povinnosti nového majitelia nekončia. S vlastníctvom nehnuteľnosti je totiž spojená aj povinnosť platiť dane. Niektoré mestá na Slovensku, ako napríklad Košice, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, ale aj Bratislava, vychádzajú občanom v ústrety a poskytujú im možnosť zaplatiť túto daň elektronicky.


Ak ste teda kúpili počas minulého roka napríklad byt dom alebo záhradu a zmena bola riadne zapísaná do katastra, ste povinní podať daňové priznanie, a to najneskôr do 31. januára tohto roka. Zákon v tomto prípade rozlišuje tri druhy dane. Daň z pozemkov, daň z bytov a daň zo stavieb. Platí ju majiteľ alebo nájomca vo výške, ktorú si stanovuje každá obec samostatne vo svojom všeobecne záväznom nariadení.


Nie je to povinnosť

Jednotlivé mestá a obce povinnosť poskytovať elektronické služby v oblasti podávania daňového priznania nemajú. Zákon im ich však povoľuje. Možnosť využívajú najmä väčšie mestá, pre ktoré je to ekonomicky výhodnejšie a jednoduchšie. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní mesto alebo obec na svojej webovej stránke vo forme prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom ustanoví všetky podrobnosti o elektronických službách. Na to, aby sa mohla daň zaplatiť, potrebujú občania občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK), čítačku čipových kariet, nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu a nainštalované aplikácie na prihlásenie. 


Rozhodnutie očakávajte v máji

Rozhodnutie o výške vyrubenej dane môžete očakávať v máji. Na jej zaplatenie budete mať 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľnosti aj po splátkach, čo pomáha najmä sociálne slabším obyvateľom. Pozor si treba dať aj na dochvíľnosť, v prípade omeškania hrozia pokuty. Spodná sadzba pokuty je päť alebo desať eur. Horná sadzba je až tritisíc eur, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Ak vám teda bude vyrubená daň z nehnuteľností za byt napríklad 15 eur, pokuta túto hranicu neprekročí. Ak okrem neskoro priznaného bytu vlastníte ešte inú nehnuteľnosť, za ktorú daň už platíte, tak sa berie do úvahy výška vyrubenej dane za všetky nehnuteľnosti.


Prehľad najdôležitejších termínov a krokov:

– 31. január: termín podania daňového priznania
– máj: doručovanie právoplatných doručovaní 
– Zaplatiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto či obec pošle do 15. mája. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v rozhodnutí a je stanovená na 30 dní. V praxi to znamená, že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na uskutočnenie platby 45 dní.


V praxi vám môže mesto či obec poskytnúť úľavu či odpustenie dane hlavne z dôvodu:

– veku
– získania preukazu ZŤP alebo ŤZP 
– poberania dávok v hmotnej núdzi
– prevažnej alebo úplnej bezvládnosti
– obmedzeného využitia z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku 
– Okrem týchto prípadov môže správca dane znížiť dane alebo občanov úplne oslobodiť od dane aj v ďalších prípadoch, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných nariadeniach. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné podať do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
– V prípade spoločného vlastníctva manželov sa daň z nehnuteľnosti platí iba raz.


Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania:

– Kúpa a predaj nehnuteľnosti
– Darovanie nehnuteľnosti
– Zdedenie a vydraženie nehnuteľnosti
– Rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní
– Získanie právoplatného stavebného povolenia
– Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
– Zbúranie stavby a pozemkové úpravy
– Nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom
– Dlhodobý nájomný vzťah 

Čo spadá pod dane z pozemkov: záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvalé trávnaté porasty, lesy, vinice


Čo spadá pod dane z bytov: byty v bytovom priestore, nebytové priestory ako garážové státie v suteréne, pivničné priestory


Čo spadá pod dane zo stavby: dom, chata, garáž, letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok

Bratislava: nezvyšovali
Košice: nezvyšovali
Prešov: nezvyšovali
Žilina: nezvyšovali
Nitra: nezvyšovali
Banská Bystrica: nezvyšovali 
Trnava: nezvyšovali 
Trenčín: nezvyšovali

Koľko zaplatia za nehnuteľnosť Bratislavčania?
Vlastník bytu v mestskej časti Dúbravka, ktorý má rozlohu 79 štvorcových metrov, zaplatí za túto nehnuteľnosť sumu, ktorá sa vypočíta nasledovne. Byt sa nachádza v Dúbravke, ktorá je zaradená v druhom pásme, kde je zavedený poplatok 0,507 centa za štvorcový meter. Celková daň za nehnuteľnosť teda bude vo výške 40,05 eura.


Iný príklad. Jeden štvorcový meter záhrady v Jarovciach – mestská časť je zaradená v druhom pásme – má hodnotu 5,97 eura. Celková hodnota 132 štvorcových metrov veľkej záhrady je tak za 788,04 eura. Sadzba dane je v tomto prípade jedno percento z jej hodnoty, teda 7,88 eura. Do tretice. Vdova vlastní jednopodlažnú stavbu určenú na bývanie, ktorá je umiestnená v Starom Meste – v prvom pásme. Dom má rozlohu 59 štvorcových metrov, daň z nehnuteľnosti pre vdovu tak bude vyrubená vo výške 36,81 eura.

 

zdroj: hnonline.sk

Návrat na výpis