12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Kataster nehnuteľností v počítači alebo mobile

kataster nehnutelnosti elektronicka verzia.jpg

23.11.2018 12:00

Kolky, čakanie v radoch, stratený čas a nervozita sú na úradoch katastra nehnuteľností už dávno minulosťou.

Elektronické služby, ktoré sa skrývajú pod skratkou ESKN, posunuli túto inštitúciu medzi lídrov elektronizácie štátnej správy a odbúravania byrokracie. Elektronické služby katastra nehnuteľností uľahčujú život širokej verejnosti, ale aj zamestnancom tohto úradu a tiež pravidelným klientom a využívateľom služieb katastra, ktorými sú napríklad geodeti.

Geodet potrebuje kataster nehnuteľností asi tak ako vedecký pracovník knižnicu. Prechod na elektronické služby preňho znamená novú kvalitu komunikácie.

Čo všetko dnes geodet vybaví na katastri len pár kliknutiami na počítači?

„Prostredníctvom elektronických služieb si môžeme prezerať listy vlastníctva, získavame podklady pre spracovanie geodetických prác, napríklad aj vektorové mapy, ktoré sa dajú stiahnuť od 23. júla tohto roku ,“ hovorí geodet Róbert Sadloň. „V minulosti bolo treba požiadať kataster o tieto dokumenty buď fyzicky, teda človek tam musel zájsť, neskôr prostredníctvom e-mailu. Kontaktovali sme príslušného pracovníka, ktorý mal túto agendu na starosti, a ten nám dokument vydal. Teraz to ide automatizovane, zo strany samotného katastra tam nie je žiadny ľudský faktor, teda tieto činnosti nezaťažujú zamestnancov úradu.“

Prechod na elektronické služby ponúka výhody všetkým zainteresovaným stranám: štátna správa mohla odbúrať automatizované úlohy a efektívnejšie využíva svoj ľudský potenciál, geodetom môžu zamestnanci katastra vyjsť v ústrety pri riešení zložitejších a odbornejších problémov, pretože ich nezaťažuje rutina. No a napokon – ak sa skracujú čakacie lehoty na vybavenie úloh spracovateľov geodetických činností, v konečnom dôsledku menej čakajú aj občania pri vybavovaní svojich požiadaviek. Inými slovami, konečne všetko funguje, tak ako má v 21. storočí.

Listy vlastníctva na pošte

Veľkú výhodu priniesla občanom možnosť vybaviť si list vlastníctva nielen na katastri, ale aj na poštách vybavených Integrovaným obslužným miestom občana (IOMO).

„Ľudia už nemusia kvôli originálnemu listu vlastníctva cestovať do okresného mesta na kataster. V minulosti sa však často stávalo, že nebol vždy súlad elektronického listu vlastníctva a klasického listu vytlačeného na papieri. Nie všetko bolo identifikované alebo ako hovoria odborníci, stotožnené. Dnes je stotožnených takmer 60 percent zo 4,5 milióna listov vlastníctva,“ vysvetľuje geodet Róbert Sadloň.

Geodeti potrebujú kataster nehnuteľností pri všetkých činnostiach – či už ide o geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, pozemkové úpravy a katastrálne mapovanie. A, samozrejme, ich klientmi sú občania aj firmy.

Rozdiel v službách pre občanov a pre firmy je pritom podľa Róberta Sadloňa jednoduchý: „Občan nás potrebuje len raz za čas, no spoločnosti sú našimi klientmi často.“

Predaj, kúpa a susedské spory

Len samotné susedské spory predstavujú osobitnú kapitolu. Ich objem podľa právnikov narastá, sú zdĺhavé a ich riešenie vyžaduje veľa námahy.

„So susedskými spormi sa stretávame pri vytyčovaní hraníc pozemkov. Musíme ich dohľadávať nielen v katastri, ale neraz aj v archívoch, pretože ide aj o 150 rokov staré podklady. Snažíme sa docieliť zmier, lebo jednotlivé strany sporu medzi sebou často ani nekomunikujú, nezdravia sa... A vždy ma teší, keď sa spor napokon podarí urovnať, susedia sa začnú zdraviť a rozprávať,“ hovorí Róbert Sadloň.

Služby geodeta však častejšie využívajú podnikatelia, a to nielen developeri alebo stavebné či investičné spoločnosti, ale aj firmy, ktoré nemajú predaj a kúpu nehnuteľností ako hlavný predmet svojej činnosti.

Mapy z 19. storočia

Je tu však aj množstvo práce, ktoré geodeti robia vo verejnom záujme, a to je práve obnova katastrálneho operátu novým mapovaním celého katastrálneho územia. Veľká časť územia Slovenska je totiž ešte stále vyobrazená na mapách z 19. a prvej polovice 20. storočia, teda ide o veľmi staré operáty.

„Dnes má síce občan možnosť kliknutím prostredníctvom portálu identifikovať daný pozemok, ale pri týchto starých mapách je bežne zobrazený stav posunutý oproti skutočnosti aj o 3 metre. Pritom ľudia, ktorí na katastrálnych portáloch hľadajú hranice pozemkov alebo iné údaje, očakávajú presnosť doslova na centimetre. Takáto presnosť však bude možná až pri nanovo spracovaných číselných mapách – a tie má zatiaľ menej ako polovica katastrálnych území na Slovensku,“ vysvetľuje geodet Róbert Sadloň.

Územie Slovenska sa teda prekresľuje na nové mapy, čomu sú elektronické služby katastra nehnuteľností nápomocné, keďže ponúkajú aj nadštandardné služby, ktoré príjemne prekvapia.

Pozrite sa, na koho pozemku stojíte

Jednou z nich je napríklad mobilná aplikácia, ktorá okamžite identifikuje pozemok, na ktorom sa práve používateľ nachádza.

„Aplikácia je zadarmo a naozaj veľmi šetrí čas. Mohol som ju využiť, keď som v teréne potreboval zistiť, na akej parcele sa práve nachádzam. Bolo pre mňa príjemným prekvapením, že ju kataster sprístupnil verejnosti. Naozaj jediným kliknutím nájdete pozemok, na ktorom stojíte,“ pochvaľuje si Róbert Sadloň.

kataster-elektronizacia.jpg

 

Pritom kataster vyobrazuje mapy tzv. CKN aj EKN – mapy CKN sú vyobrazené čiernou a EKN zelenou farbou. Na vysvetlenie, v extravilánoch, teda na nezastavaných územiach obcí, parcely E predstavujú pôvodné majetkové parcely. Za socializmu, keď bolo súkromné vlastníctvo potlačené, sa zlúčili a vznikli parcely v registri C, pri ktorých sa evidoval iba druh pozemku – či ide o ornú pôdu, vinohrad a pod. Tieto umelo zlúčené parcely „bez majiteľa“ teda obsahujú i pôvodné pozemky E, ktoré sa dnes opäť zobrazujú a identifikujú, aby bolo zrejmé, kto sú ich pôvodní vlastníci.

Čo sa ešte dá zlepšiť

Do elektronickej podoby sa budú prevádzať aj ďalšie služby, ktoré ešte dnes fungujú klasicky. „Elektronické služby by sa dali rozšíriť napríklad o vydávanie nových parcelných čísel alebo o prideľovanie záznamu podrobných meraných zmien – to sú čísla, ktoré nám dávajú ku geometrickým plánom. Kataster už pripravuje modernizáciu týchto služieb, všetko však závisí od legislatívneho postupu. Najprv takáto zmena musí byť ukotvená v zákone a až potom sa môže uskutočniť,“ hovorí geodet Róbert Sadloň.

V každom prípade elektronické služby katastra nehnuteľností vychádzajú v ústrety geodetom, ktorí zasa môžu poskytnúť lepšie služby občanom. „Je to zjavné, keď navštívite kataster, povedzme správu katastra alebo katastrálny odbor. Vždy boli na chodbách celé rady čakajúcich ľudí, dnes už však takýto obraz nevidíte. Navyše sú webové služby poskytované na vysokej úrovni. Dosiaľ som sa nestretol s tým, že by portál ESKN nebol dostupný alebo by bol preťažený a nedalo sa naň prihlásiť. Je evidentné, že táto inštitúcia pracuje pod oveľa menším tlakom a to sa pozitívne prejavuje na kvalite služieb – katastra aj našich,“ dodáva geodet Róbert Sadloň.

 

Zdroj: hnonline.sk

Návrat na výpis