12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus-2023.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Predali či kúpili ste minulý rok nehnuteľnosť? Do konca januára musíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

dan z nehnutelnosti 2022.jpg

20.01.2022 12:07

Priznanie k dani z nehnuteľnosti oznamuje obci alebo mestu skutočnosť, že sa počas minulého zdaňovacieho obdobia zmenil na nehnuteľnosti majiteľ alebo došlo k zmene nájomného vzťahu, druhu či výmery pozemku, stavby a pod.

Kedy podávam priznanie k dani z nehnuteľnosti?

V prípade, že ste minulý rok kúpili nehnuteľnosť, musíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Podávate ho prvý rok, odkedy ste sa stali vlastníkom. Oznámite tak obci, že ste sa stali vlastníkom konkrétnej nehnuteľnosti a na základe tohto priznania vám obec každoročne vyrubí daň z nehnuteľnosti. Pre určenie povinnosti podať daňové priznanie je rozhodujúca zmena stavu na liste vlastníctva v období od 2.1. 2021 – 1.1.2022.

 

V prípade viacerých vlastníkov nehnuteľnosti podáva priznanie každý spoluvlastník nehnuteľnosti do výšky vlastneného podielu. V prípade, že sa určí zástupca všetkých spoluvlastníkov, stačí, ak priznanie podá iba zvolený zástupca za všetkých. Túto skutočnosť ale uvedie v príslušnom daňovom priznaní. V prípade 2 vlastníkov nehnuteľností, ktorí sú manželia, podáva priznanie iba jeden z manželov.

 

Správcom dane je obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Priznanie k dani preto podávate na úrade mesta/obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť, nie v mieste vášho trvalého pobytu / bydliska.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa týka daňovníkov, ktorí v minulom roku:

  • Predali nehnuteľnosť – v tlačive uvedú možnosť čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
  • Zanikol im nájomný vzťah alebo užívanie nehnuteľnosti – týka sa iba daňovníkov, ktorí boli uvedení v katastri nehnuteľnosti ako správcovia / užívatelia nehnuteľnosti
  • Na nehnuteľnosti v minulom zdaňovacom období nastala zmena – iný výmer pozemku, stavby a pod.

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť aj príslušné dokumenty preukazujúce zmeny na nehnuteľnosti (kópiu vkladu na kataster, rozhodnutie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie a pod.). Niektoré obce a mestá umožňujú podať priznanie aj elektronicky.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra roku, v ktorom daňovník predal nehnuteľnosť alebo ukončil nájom či užívanie nehnuteľnosti.

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať na miestnom úrade do 31. Januára 2022. V ďalších zdaňovacích obdobiach už priznanie nepodáva (ak nedošlo k nejakej zmene) a obec mu každoročne doručí oznámenie o dani. Samotné zaplatenie dane je daňovník povinný uskutočniť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubenej dani. Do tejto lehoty je možné sa proti rozhodnutiu aj odvolať.

 

Dedenie a vydraženie

Špecifickým prípadom pre podanie daňového priznania je skutočnosť, ak sa vlastníkom nehnuteľnosti stal daňovník na základe dedičského konania alebo vydražením nehnuteľnosti. Daňová povinnosť v takom prípade vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia resp. v ktorom sa vydražiteľ stal majiteľom nehnuteľnosti. Daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti je typom miestnej dane a platí sa každoročne za aktuálny rok. (Daň zaplatená v januári 2022 je tak daň pre rok 2022, nie rok 2021). Predmetom tejto dane je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Výška tejto dane nie je pevne určená, určuje si ju každá obec v platnom nariadení o výške dane. V tomto nariadení nájdete aj informácie o prípadoch zníženia či oslobodenia od dane.

 

Zaplatiť daň z nehnuteľnosti je povinný každoročne každý daňovník, ktorý je vlastníkom alebo správcom, nájomcom či iným užívateľom nehnuteľnosti zapísanom v katastri nehnuteľnosti a to za dané zdaňovacie obdobie (od 2.1.2021 - 1. 1.2022)  

 

Daň z nehnuteľnosti môže byť znížená alebo od nej môže byť daňovník oslobodený na základe rozhodnutie obce, ktorá je správcom dane z predmetnej nehnuteľnosti.

 

Vypĺňanie tlačiva - povinné je vyplniť žltú časť a k nej pridávate oddiel podľa toho, akej nehnuteľnosti sa priznanie týka.

dan-z-nehnutelnosti-stiahnutie-tlaciva.jpg

 

Autor: Mgr. Lenka Kavuľová, Zdroje: slovensko.sk, podnikajte.sk

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.