12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

17-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality-odmenovanie.png

banner-budovanie-timu.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Príliš veľké nedoplatky za byt? Môžete ich reklamovať.

reklamacia vyuctovania za byt.jpg

24.05.2019 16:10

Ak patríte medzi tú nešťastnú polovicu, ktorej na vyúčtovaní svieti nedoplatok, odporúčame ho poriadne skontrolovať. Možno máte právo na reklamáciu.

Do 31. mája 2019 má každý správca bytového domu alebo spoločenstvo povinnosť doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie energií, spolu s vyúčtovaním fondu opráv a správou o činnosti správcu bytového domu. 

V prípade, že neobdržíte do konca mája vyúčtovanie, je potrebné obrátiť sa priamo na správcu bytového domu. Správca zároveň pri nedoručení vyúčtovania do 31. mája kalendárneho roka nemá až do jeho predloženia nárok na platbu za správu.

 

Kontrolujte spotrebu

Každé vyúčtovanie energií vám musí zrozumiteľným spôsobom predložiť údaje o spotrebe energií (teplo, voda, plyn a iné služby spojené s užívaním a prevádzkou bytu) a to osobitne pre vlastníka bytu a osobitne pre bytový dom. Každá vyúčtovaná položka musí byť jasne pomenovaná.

Hlavné údaje, ktoré vyčítate z vyúčtovania sú:

  • Výška nákladov
  • Spôsob rozpočítavania jednotlivých služieb a energií
  • Zálohové platby
  • Celkové náklady za vykurovanie a ohrev vody
  • Rozpisy stavov meračov
  • Suma preplatku alebo nedoplatku vychádzajúca z údajov minulého roka (vzniká ako rozdiel medzi uvedenými zálohovými platbami a reálnou spotrebou bytového domu či bytu)

Každý správca bytového domu musí náklady vypočítavať podľa platnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V prípade, že sa vlastníci bytov dohodnú na inom rozpočítavaní tepla (spravidla ak má bytový dom vlastný kotol), rozpočítavanie sa musí riadiť podľa dohody spoločenstva vlastníkov odhlasovanej nadpolovičnou väčšinou. Vlastníci bytov s pomerovými rozdeľovačmi tepla už vedia svoju konečnú spotrebu ovplyvniť.

Vo vyúčtovaní sa môžu nachádzať aj služby spojené s prevádzkou bytového domu – tie sa rozpočítavajú medzi vlastníkov bytov podľa zákona alebo podľa dohody vlastníkov.

 

Máte právo na reklamáciu?

Najčastejšie reklamovanou položkou sú nedoplatky. Vlastník bytu si však musí pred reklamáciou skontrolovať, či umožnil riadny odpočet meračov. Ak neumožnil prístup do bytu na odpočet, správca určí spotrebu na základe spotrebnej zložky a to ako 1,5 násobok priemernej spotrebnej zložky na byt a nebytový priestor. V prípade, že vlastník bytu neumožnil nainštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo ich poškodil, určí sa mu spotreba až vo výške 3 násobku priemernej spotrebnej zložky.

Pred reklamáciou je potrebné skontrolovať aj výšku zálohových platieb, ktoré mohli byť po minulé roky nastavené príliš nízko. Na výšky nedoplatkov môže vplývať aj dlhá zimná sezóna a dlhé obdobie kúrenia. Skontrolujte aj to, či sedí počet osôb v byte. Počas roka mohol údaj zmeniť a zabudli ste to nahlásiť, prípadne údaj správca zabudol zmeniť.

S akoukoľvek reklamáciou, žiadosťou o preverenie údajov vo vyúčtovaní sa musíte v prvom rade obrátiť na správcu bytového domu, ktorá vyúčtovanie previedol. Lehota na reklamácie je 30 dní od doručenia vyúčtovania. Prípadné preplatky sú vlastníkom bytov vrátené do 30 dní od doručenie vyúčtovania. Preplatky je takisto potrebné uhradiť do 30 dní od doručenia.

Reklamovať je možné aj staršie vyúčtovania, max. však do troch rokov od daného vyúčtovania.

 

Pomôže aj SOI

V osobitých prípadoch môže kontrolu vyúčtovania spraviť aj Slovenská obchodná inšpekcia a to podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Skontrolovať priamo u správcov bytov môže správnosť údajov z faktúr či správnosť použitých údajov z bytových meradiel. Na SOI je možné sa obrátiť až po uplatnení reklamácie priamo u správcu alebo ak správca nedoručil vyúčtovanie vlastníkovi do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Reklamovať ročné zúčtovanie možno do 30.júna 2019, je potrebné predložiť všetky doklady súvisiace s reklamovanou službou.

 

Autor: Lenka Kavuľová / ARCHEUS sieť realitných kancelárií

Zdroje: Slov-lex.sk (Zákon 240/2016 Z. z. a 182/1993 Z. z.), Etrend.skSOI

Návrat na výpis
OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.