12 rokov po celom slovensku, predali sme tisicky nehnutelnosti.

Vyhľadávanie

Typ inzerátu
Potvrdiť výber
Nehnuteľnosti
Potvrdiť výber
Počet izieb
Potvrdiť výber
Lokalita
Potvrdiť výber

15-rokov-na-slovensku-realitna-kancelaria-archeus.png

hlasovka-sutaz-banner.png

3d-prehliadka-nehnutelnosti.png

ponuky-na-pracu-realitny-makler-archeus-reality.png

exkluzivny-archeus-ucet-sledovanie-predaja-nehnutelnosti-archeus-reality.png

Štatút súťaže "Predajte svoju nehnuteľnosť a vyhrajte"

Štatút súťaže

Súťaž “Za hlasovku do Tatier

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

ARCHEUS Partners a.s.

Konštantínova 12, 080 01 Prešov

IČO : 47531398

DIČ : 2023943394

Zapísaný v Obchodnom registri Okresnom súde Prešov, odd. Sro, vložka č. 10467/P

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 12. 4. do 30. 6. 2022 vrátane. V tomto termíne je možné prihlásenie do súťaže.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá poskytne hlasovú nahrávku (ďalej ako "hlasová referencia" alebo "hlasovka") v trvaní min. 10 sekúnd a to ktorejkoľvek pobočke alebo maklérovi patriacemu pod sieť realitných kancelárií ARCHEUS.

Súťažiaci bude do žrebovania zaradený iba 1 krát, bez ohľadu na počet odoslaných hlasových referencií.

 

3.1 Pre platné zaradenie do súťaže musí byť hlasová referencia schválená a zverejnená na webe www.archeus.sk. Schváleniu hlasovej referencie podlieha minimálna dĺžka nahrávky aspoň 10s, a zároveň vhodná obsahová stránka nahrávky. T.j. v nahrávke súťažiaci nepoužíva nadávky alebo sa inak hanlivo nevyjadruje na osobu makléra, klientov alebo značku ARCHEUS.

Poskytnutá hlasová referencia je ANONYMNÁ, pokiaľ v nej súťažiaci neuvedie celé svoje meno na základe vlastného rozhodnutia. Súťažiaci odoslaním hlasovej referencie dáva súhlas s jej ďalším zverejním a použitím na marketingové účely a to anonymne, iba s možným označením iniciálov súťažiaceho, ktorý hlasovú referenciu poskytol.

 

Organizátor si vyhradzuje právo spracovávať súťažiacim poskytnuté osobné údaje v znení Meno a Priezvisko, Telefónne číslo a Email pre účely kontaktovania výhercu, a zároveň zaznamenať tieto údaje do informačného systému spoločnosti ARCHEUS.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci poskytuje súhlas spracovávania osobných údajov (Meno a Priezvisko, Telefónne číslo a Email) na ďalšie marketingové účely. Viac o ochrane osobných údajov TU.

 

4. Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou vstupu do súťaže je odoslanie platnej hlasovej referencie (podmienky platnosti hlasovej referencii v bode 3.1) a to v dobe trvaia súťaže od 14.4. – 30.6. 2022 vrátane.

Prihlásenie účastníka do súťaže je automatické, spolu s poskytnutím/odoslaním platnej hlasovej referencie.

Klient realitnej kancelárie môže byť na základe vlastného rozhodnutia zo súťaže vylúčený, t.j. jeho osobné údaje sa nebudú spracovávať pre potreby súťaže, poskytnutá hlasová referencia sa vymaže a súťažiaci stráca nárok na možnú výhru aj napriek splneniu súťažných podmienok (odoslaním a zverejnením jeho hlasovej referencie na webe www.archeus.sk).

 

5. Výhra

Výhrou v súťaži “Za hlasovku do Tatier” je 1x pobytový voucher na 2 noci v Horskom Apartmáne Hrebienok. Výherca môže svoju výhru uplatniť objednávkou pobytu v ľubovoľnom termíne v dátumoch od 1.9. 2022 – 30.11. 2022 vrátane. Pokyny k rezervácii pobytu budú odovzdané výhradne výhercovi pri preberaní výhry.

 

6. Vyhodnotenie súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Po uplynutí obdobia trvania súťaže (po 30.6. 2022) bude spomedzi platne zapojených súťažiacich podľa bodu 4 vyžrebovaný 1 výherca. Žrebovanie prebehne v týždni od 4. – 10. 7. 2022. Výherca bude kontaktovaný telefonicky. Iniciály výhercu zverejníme na facebookovej  a instagramovej stránke ARCHEUS sieť realitných kancelárií. Víťaz si cenu môže prevziať osobne na príslušnej pobočke alebo mu bude voucher s pokynmi k rezervácii pobytu zaslaný emailom, prípadne poštou. V prípade, že sa s výhercom nebude možné spojiť a neprejaví záujem o výhru do 14 kalendárnych dní, nárok na výhru mu zaniká. Organizátor v tomto prípade žrebovanie opakuje.

 

7. Ochrana osobných údajov

Podmienkou účasti v súťaži je dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v minimálnom znení Meno, Priezvisko, Telefónne číslo a Email, uvedených vo formulári pri nahratí hlasovej referencie. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo spracovať poskytnuté osobné údaje pre účely kontaktovania výhercu a ďalej pre iné marketingové aktivity (napr. posielanie newslettra). Súťažiaci môže súhlas s poskytnutím osobných údajov odvolať kedykoľvek počas trvania súťaže alebo po jej skončení.

Plné znenie ochrany osobných údajov poskytovaných spoločnosti ARCHEUS Partners a.s. si môžete prečítať v tomto odkaze.

 

8. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, zmenu doby trvania súťaže, zmenu dátumu a spôsobu žrebovania či zmenu spôsobu odovzdania výhry výhercovi. Zmenu podmienok súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou podľa § 845 Občianskeho zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 14. 4. 2022.

OK, súhlasím

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.

O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Cookies politika.